Od umowy możesz odstąpić, składając nam oświadczenie o odstąpieniu od umowy np. poprzez wiadomość e-mail przesłaną na adres: kontak@muzeumbialoruskie.pl
Zwracaną rzecz zwróć do nas niezwłocznie na adres: ul. 3 Maja 42, 17-200 Hajnówka , jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpiłeś od umowy.
Od umowy możesz odstąpić w terminie 14 dni.

Reklamacje
Jeśli jesteś konsumentem, w przypadku gdy zakupiony u nas towar okaże się wadliwy, masz prawo reklamować go w oparciu o rękojmię. Reklamację najlepiej złożyć na adres e-mail: kontakt@muzeumbialoruskie.pl lub drogą pocztową na adres ul. 3 Maja 42, 17-200 Hajnówka.
Wadliwy towar należy wysłać na adres: ul. 3 Maja 42, 17-200 Hajnówka
W związku z wadą możesz żądać:
wymiany rzeczy na wolną od wad,
usunięcia wady,
lub złożyć oświadczenie o:
obniżeniu ceny,
odstąpieniu od umowy – w przypadku wady istotnej.